CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preliminary Investigation of Breast Tumor Detection Using the E-Pulse Technique

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Bing Keong Li ; Nicholas Shuley ; Stuart Crozier
Proceedings of IEEE Antenna and Propagation Society International Symposium USNC/URSI National Radio Science Meeting p. 283-286. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-02-27.
CPL Pubid: 90712

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur