CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the realization of the Optimum Transmission Strategy in MIMO Systems

Hon Tat Hui ; Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Shiyang Lu ; Marek Bialkowski
Proceedings of the Asia Pacific Microwave Conference p. 1-4. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-02-27. Senast ändrad 2012-05-21.
CPL Pubid: 90703

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur