CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Polarisation Studies on UWB radar target signals using Time-Frequency Analysis

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Faisal Aldhubaib ; Nicholas Shuley
Proceedings of the IEEE Asia Pacific conference on Applied Electromagnetics p. 1-5. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-02-27. Senast ändrad 2012-05-21.
CPL Pubid: 90701

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur