CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time-Frequency Analysis of Late time Electromagnetic Transients from Radar Targets

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Nicholas Shuley ; Dennis Longstaff
Proceedings of IET Radar 2007, The Edinburgh International Conference Centre p. 1-5. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-02-27. Senast ändrad 2012-05-21.
CPL Pubid: 90700