CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Analysis of Electromagnetic Transients from Radar Targets using Smooth Pseudo Wigner-Ville Distribution (SPWVD)

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Nicholas Shuley
Proceedings of the IEEE Antenna and Propagation Society International Symposium p. 5701-5704. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-02-27. Senast ändrad 2009-02-27.
CPL Pubid: 90695

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling
Elektroteknik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur