CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance Analysis of Subsurface Target Depth Detection using the E-Pulse Technique

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Nicholas Shuley
Proceedings of the IEEE Antenna and Propagation Society International Symposium p. 1781-1784. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-02-27.
CPL Pubid: 90694

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling
Elektroteknik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur