CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Expression of the Correlation of Two Omni-directional Antennas using the Conventional Mutual Impedance

Hon Tat Hui ; Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Electronics Letters Vol. 44 (2008), 22, p. 1177-1178.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-27. Senast ändrad 2009-02-28.
CPL Pubid: 90693

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur