CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radar Target Identification using a "Banded" E-Pulse Technique

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Nicholas Shuley
IEEE Transactions on Antennas and Propagations Vol. 54 (2006), 12, p. 3874-3881.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-27. Senast ändrad 2009-02-27.
CPL Pubid: 90691

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling
Elektroteknik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur