CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radar Target Identification using a "Banded" E-Pulse Technique (Invited)

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Nicholas Shuley
SPIE newsroom (2007)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-27. Senast ändrad 2009-02-27.
CPL Pubid: 90690

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling
Elektroteknik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur