CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sampling Procedures in Resonance Based Radar Target Identification

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Nicholas Shuley
IEEE Transactions on Antenna and Propagation Vol. 56 (2008), 5, p. 1487-1491.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-27.
CPL Pubid: 90687

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur