CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perspectives on Sustainable Repositioning

Olof Zaring (Institutionen för studier i uthålligt företagande ; Institutionen för industriell dynamik) ; Eva Terrvik ; Hans Hellsmark (Institutionen för industriell dynamik)
EGOS (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-02-27. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 90672

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för studier i uthålligt företagande (1900-2004)
Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)
Gothenburg Research Institute (GRI) (GU)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur