CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tillgänglighet med bil och kollektivtrafik i Värmlands län

Mats Reneland (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 45 s.
[Rapport]

Nyckelord: GIS, tillgänglighet, kollektivtrafik, bilDenna post skapades 2009-02-27.
CPL Pubid: 90630

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur