CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hur häva fuktskador hos hus med puts direkt på isolering

Ralejs Tepfers (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Bygg & Teknik (0281-658X). 2, p. 101-102. (2009)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Hus, fuktskador, puts på isoleringDenna post skapades 2009-02-27.
CPL Pubid: 90624

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur