CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parametric Reconstruction of Objects Using Microwave Measurements

Parham Hashemzadeh (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. ISBN: 978-91-7385-243-2.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2009-02-27. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 90610

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2009-04-28
Tid: 13:15
Lokal: HC1, Hörsalsvägen 14
Opponent: Professor Sven Nordebo, School of Mathematics and Systems Engineering, Växjö University

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2924