CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

GIS-metod för analys av tillgänglighet med bil buss cykel och gång

Mats Reneland (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Rapport]

Nyckelord: gis, tillgänglighet,Denna post skapades 2009-02-26. Senast ändrad 2009-02-26.
CPL Pubid: 90504

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur