CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parkinson's Disease Diagnosis using Principal Component Analysis and Classifiers

Mona Noori Hosseini ; Behrooz Makki (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Shahriar Gharibzadeh
submitted at journal of Digital Signal Processing (2009)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-26. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 90449

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur