CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dimension Reduction using Local nonlinear Principal Component Analysis

Behrooz Makki (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Mona Noori Hosseini ; Nasser Sadati
Accepted at Journal of Engineering Letters (2009)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-26. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 90447

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur