CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mobile Phone Use among Young adults in Sweden: Interpersonal Communication and Coordination in Everyday Life

Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Paper presented within a panel on “Swedish Mobile Communication in Cross-Cultural Perspective”, AoIR 9.0, Copenhagen, Denmark, October 16-18, 2008. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-02-25. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 90437

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig informationsteknik

Chalmers infrastruktur