CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stads- och trafikplaneringens paradigm. Om behov av nya principer och samverkande åtgärder för en bättre stadsmiljö.Sammanfattning.

Anders Hagson (Institutionen för arkitektur)
Borlänge : Vägverket, 1999. - 36 s.
[Rapport]

Nyckelord: stads- och trafikplanering, planeringsstöd, paradigmskifte, miljö, stadsmiljö, trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet och trivselDenna post skapades 2009-02-25.
CPL Pubid: 90393

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Stads- och trafikplaneringens paradigm : en studie av SCAFT 1968, dess förebilder och efterföljare


Stads- och trafikplaneringens paradigm. Summary