CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effekter av förändrade tätortsstrukturer

Joachim Karlgren (Sektionen för arkitektur) ; Lars Mossfeldt (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 66 s.
[Rapport]

Nyckelord: förtätnig, tätortsstruktur, trafikarbete, grönstrukturDenna post skapades 2009-02-25. Senast ändrad 2011-02-18.
CPL Pubid: 90391

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur