CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Infrasystem- Förtätning av svenska städer

Joachim Karlgren (Sektionen för arkitektur) ; Lars Mossfeldt (Sektionen för arkitektur)
INFRA p. 1. (2003)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Förtätning, trafikDenna post skapades 2009-02-25.
CPL Pubid: 90389

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur