CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Minskar trafiken när staden förtätas?

Lars Mossfeldt (Sektionen för arkitektur) ; Joachim Karlgren (Sektionen för arkitektur)
Miljöforskning p. 4. (2004)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Förtätning, trafikDenna post skapades 2009-02-25.
CPL Pubid: 90387

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur