CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stads- och trafikplaneringens paradigm. Summary

Anders Hagson (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 4 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-02-25.
CPL Pubid: 90386

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Stads- och trafikplaneringens paradigm. Om behov av nya principer och samverkande åtgärder för en bättre stadsmiljö.Sammanfattning.