CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Test and Proofs: Second International Conference, TAP 2008, Prato, Italy, April 2008, Proceedings

Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers) ; Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Bernhard Beckert
(2008)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2009-02-24.
CPL Pubid: 90347

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur