CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trafik- och bebyggelseplanering. Kunskapsredovisning av sambandet mellan olika åtgärder och deras effekter på det totala transportarbetet.

Anders Hagson (Institutionen för arkitektur) ; Lars Mossfeldt (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. - 43 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-02-24.
CPL Pubid: 90335

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur