CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljöindex trafik. Principer för ett system som inom trafiknämndens ansvarsområde beskriver trafikens miljömässiga effekter i indexform

Lars Mossfeldt (Institutionen för stadsbyggnad) ; Anders Hagson (Institutionen för stadsbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. - 32 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-02-24. Senast ändrad 2011-02-18.
CPL Pubid: 90329

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för stadsbyggnad (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur