CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bro eller färja? En bedömning av konsekvenserna för Öckerö kommun av utvecklad färjetrafik jämfört med broförbindelse.

Anders Hagson (Institutionen för arkitektur) ; Lars Mossfeldt (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 20 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-02-24.
CPL Pubid: 90308

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur