CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förändringar av stadens markanvändning till följd av förbifarter. Sammanfattning

Anders Hagson (Institutionen för arkitektur) ; Lars Mossfeldt (Institutionen för arkitektur) ; Berny Karlsson (Institutionen för arkitektur) ; Mikael Elmquist (Institutionen för arkitektur)
: Chalmers University of Technology, 2001. - 55 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-02-24.
CPL Pubid: 90302

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur