CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy Security Policies in EU 25 - the expected cost of oil supply disruptions

Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Daniel J.A. Johansson
Proceedings of EAERE Conference 2008, Gothenburg/Sweden (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-02-23. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 90291

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur