CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Circumstellar water vapour in M-type AGB-stars: constraints from H2O(110-101) lines obtained with Odin

Matthias Maercker ; Fredrik L. Schöier (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Hans Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Per Bergman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; U. Frisk ; Åke Hjalmarson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Kay Justtanont (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; S. Kwok ; B. Larsson ; Michael Olberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Aa. Sandqvist
Astronomy & Astrophysics (0004-6361). Vol. 494 (2009), p. 243-252.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-23. Senast ändrad 2015-11-13.
CPL Pubid: 90257

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur