CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mobile Positioning System without GPS

Kasra Haghighi (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
(2004)
[Patent]


Denna post skapades 2009-02-20. Senast ändrad 2009-12-18.
CPL Pubid: 90238

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Övrig informationsteknik

Chalmers infrastruktur