CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Injection Moulding and Mechanical properties of Recovered Polypropylene

Francesco Pisciotti (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
International Polymer Processing Vol. 20 (2005), 3, p. 257-264.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ageing, mechanical properties, polypropylene, processing, recyclingDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 9006

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur