CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impaired uptake of beta-carotene by Caco-2 human intestinal cells in the presence of iron

Anton Bengtsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Nathalie Scheers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Thomas Andlid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Marie Alminger (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
International Journal of Food Sciences and Nutrition (0963-7486). Vol. 60 (2009), S5, p. 125-135.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-02-19. Senast ändrad 2017-06-29.
CPL Pubid: 90053

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemi
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur