CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Voltage sags characterisation and estimation

Roberto Chouhy Leborgne (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - viii, 72, [7] s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Power quality, voltage sags (dips), sag characterisation, sag estimation.Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2014-01-13.
CPL Pubid: 9004

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-10-07
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Lic - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology 800