CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Herring (Clupea harengus) intake influences lipoproteins but not inflammatory and oxidation markers in overweight men

Helen Lindqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Anna Maria Langkilde ; Ingrid Undeland (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
British Journal of Nutrition (0007-1145). Vol. 101 (2009), 3, p. 383-90.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-19. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 89984

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Klinisk fysiologi
Näringslära
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur