CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using Hoarding to Increase the Availability in Shared File Systems

Jochen Hollmann ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
2009 IEEE ISIS (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-02-18.
CPL Pubid: 89960

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur