CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SimWattch and Learn

Jianwei Chen ; Michel Dubois ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
IEEE Potentials (0278-6648). Vol. 28 (2009), 1, p. 17-23.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-18. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 89959

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur