CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dubai: City of Tomorrow. Bridging the Gulf between Actuality and Authenticity?

Brian J Shaw ; Gunilla Enhörning (Institutionen för arkitektur)
The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability (1832-2077). Vol. 5 (2009), 2, p. 31-44.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-18. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 89930

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur