CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Compatibility Assessment of CVD growth of Carbon nanofibers on bulkCMOS devices

Farzan Alavian Ghavanini (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Helen lepoche ; Jonas Berg ; Amin M Saleem ; Mohammad Kabir ; Per Lundgren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
NANO LETTERS (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-02-16. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 89912

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Toward Carbon based NEMS


Synthesis and characterization of vertically aligned carbon nanofibers for nanoscale devices