CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CMOS considerations in nanoelectromechanical carbon nanotube-based switches

Farzan Alavian Ghavanini (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Mahdi Yousif ; Per Lundgren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Stefan Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Nanotechnology (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-16. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 89911

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Toward Carbon based NEMS