CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

QCM-D and reflectometry instrument - applications to supported lipid structures and their biomolecular interactions

Malin Edvardsson (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Sofia Svedhem (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Guoliang Wang (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Ralf Richter ; Michael Rodahl ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Analytical Chemistry (0003-2700). Vol. 81 (2009), 1, p. 349-361.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Quartz crystal microbalance, QCM-D, reflectometry, lipid bilayer formation, supported vesicle layers, charged lipids, lipid exchange, protein binding, streptavidin, IKVAVDenna post skapades 2009-02-13. Senast ändrad 2014-03-21.
CPL Pubid: 89835

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor
Biologisk fysik

Chalmers infrastruktur