CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bistability in gene transcription: Interplay of messenger RNA, protein, and nonprotein coding RNA

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Biosystems (0303-2647). Vol. 95 (2009), 1, p. 75-81.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-12. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 89801

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Bioinformatik och systembiologi

Chalmers infrastruktur