CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of proliferation and differentiation of cells in a stem-cell niche

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Physica A - Statistical mechanics and its applications Vol. 387 (2008), 24, p. 6126-6136.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-12.
CPL Pubid: 89800

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur