CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Avrami-Kolmogorov-Johnson-Mehl kinetics for nanoparticles

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Surface review and letters Vol. 15 (2008), 5, p. 605-612.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-12.
CPL Pubid: 89799

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur