CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Amplification of kinetic oscillations in gene expression

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
JETP Letters (0021-3640). Vol. 88 (2008), 4, p. 281-285.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-12. Senast ändrad 2009-09-29.
CPL Pubid: 89798

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Bioinformatik och systembiologi

Chalmers infrastruktur