CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Switches in gene expression including microRNA and a large number of distinct mRNAs

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
JETP Letters Vol. 88 (2008), 7, p. 466-469.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-12.
CPL Pubid: 89797

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Bioinformatik och systembiologi

Chalmers infrastruktur