CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Surface Property of Hydroxyapatite: Sensing with Quartz Crystal Microbalance

T. Ikoma ; M. Tagaya ; T. Tonegawa ; M. Okuda ; N. Hanagata ; T. Yoshioka ; Dinko Chakarov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; J. Tanaka
Key Engineering Materials (1013-9826). Vol. 396-398 (2009), p. 89-92.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-12. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 89792

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur