CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Avhandlingen: Mer el från solceller med nanopartikel-plasmoner

Carl Hägglund (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Fysikaktuellt Vol. 3 (2008), p. 14-15.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2009-02-12.
CPL Pubid: 89790

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur