CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enhanced nanoplasmonic optical sensors with reduced substrate effect

Alexandre Dmitriev (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Carl Hägglund (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Si Chen (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Hans Fredriksson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Tavakol Pakizeh (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Duncan S. Sutherland
Nano Letters Vol. 8 (2008), 11, p. 3893-3898.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-12. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 89787

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur