CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of pore pressure levels in slope stability calculations: Analyses and modelling of groundwater level fluctuations in confined aquifers along the Swedish west coast

Håkan Persson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 107 s. i bil. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: landslide, slope stability, pore pressure, groundwater level, HBV, model, confined aquifer, climate changeDenna post skapades 2009-02-12. Senast ändrad 2009-02-20.
CPL Pubid: 89783

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2009-02-27
Tid: 10:00
Lokal: VG
Opponent: Jan Ekström, Vägverket

Ingår i serie

Lic - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology 2008:11